Hizking21 proiektua partzuergo berak gauzatu zuen 2002-2004 urte bitartean, eta hizkuntza-, ahots- eta multimedia-teknologien alorretako euskal eragile garrantzitsuenen lehenengo elkarlan-esperientzia izan zen. Helburu nagusi hauek zituen:

 • Euskara beste hizkuntzen parean jartzea hizkuntza- eta ahots-teknologiei dagokienez.
 • Herritarren bizi-kalitatea hobetzea, eta, horretarako, sistemekiko interakzioa, komunikazioa eta zerbitzu-emate eta -jasotzea erraztea, eta euskaldunek beren hizkuntza bazter utzi beharrik izan gabe informaziorako sarbide unibertsala izatea bermatzen laguntzea, eta, bidenabar, herritarren artean euskararen erabilera sustatzea.
 • Hizkuntza Ingeniaritzako Bikaintasun Sarea —hizketaren eta hizkuntzaren teknologien inguruko ikerketa-, garapen-, eta merkaturatze-amarauna— sortzea, Europako beste sare batzuekin lehiatu eta elkarlanean aritu ahal izateko.
 • Hizkuntza-ingeniaritzaren emaitzak eta irtenbideak ETEei hurbiltzea plataformak sinpletuz eta kostuak txikiagotuz.
 • Ikerketaren emaitzak abiapuntu hartuta, hizkuntza-ingeniaritzaren alorreko aplikazio aurreratuak garatzea ardatz izango duten oinarri teknologikoko enpresa berrien sorrera ahalbidetzea.

Hizking21 proiektuan lortutako emaitzen eta garatutako teknologien artean, hauek nabarmenduko ditugu:

 • Euskarazko testuak analizatzeko eta etiketatzeko oinarrizko tresnak (lematizazioa, analisi sintaktikoa, zenbait hitzez osatutako entitate eta unitateen ezagutza...)
 • Baliabide lexikoak (hiztegi elektronikoak, datu-base lexikalak...)
 • Corpusa sortzeko eta etiketatzeko tresnak
 • Zientzia eta teknologiako corpusa
 • Terminologia elebakar eta elebiduna erauzteko tresnak
 • WordNet ontologia
 • Gaztelania-euskara itzulpen automatikoa
 • Bulegotikarako plugin-ak, PDArako tresnak...
 • Zenbait ahots-corpus
 • Transkribatzaile fonetikoa
 • Ahots-tratamenduko tresnak
 • Testua ahots bihurtzeko tresnak
 • Avatarrak