Demoak

Hizkuntzen industria osatzen duten alorretarako (hau da, edukien itzulpenerako eta irakaskuntzarako), hizkuntza-, ahots- eta multimedia-teknologien integrazioak eskaintzen dituen aukerak ikusteko demoak sortu ditugu Ber2Tek proiektuan zehar. Hemen ikus ditzakezu demo horiek.